Photos

It's a fun thing to shoot the next moment. 📷

September 3, 2016

Japanese Girls

Kyoto,Japan

September 3, 2016

关西地区确实比较有意思,很多人文景观

Kyoto,Japan

September 2, 2016

京都老人

Kyoto,Japan

September 2, 2016

我的梦想,原世界和平!

Kyoto,Japan

September 2, 2016

放学,下班

Kyoto,Japan

September 2, 2016

金阁寺

Kyoto,Japan

July 17, 2016

爱莲说 / Lotus

Hangzhou, China

July 1, 2016

Go to Vietnam outing

Thành phố Đà Nẵng,Vietnam

July 1, 2016

海的那边是什么人?来自那里?

Thành phố Đà Nẵng,Vietnam

July 1, 2016

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头

Hunan, China