Photos

It's a fun thing to shoot the next moment. 📷

September 14, 2016

鸭川一跃 / かもがわ

Kyoto, Japan

September 5, 2016

黑龙市场

Kyoto, Janpan

September 3, 2016

Japanese Girls

Kyoto,Japan

September 3, 2016

关西地区确实比较有意思,很多人文景观

Kyoto,Japan

September 2, 2016

Original world peace

Kyoto,Japan

September 2, 2016

京都老人

Kyoto,Japan

September 2, 2016

放学,下班

Kyoto,Japan

September 2, 2016

金阁寺

Kyoto,Japan

July 17, 2016

爱莲说 / Lotus

Hangzhou, China

July 1, 2016

Go to Vietnam outing

Thành phố Đà Nẵng,Vietnam

July 1, 2016

海的那边是什么人?来自那里?

Thành phố Đà Nẵng,Vietnam

July 1, 2016

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头

Hunan, China

April 20, 2016

两两归鸿欲破群,依依还似北归人

绍兴,China

April 5, 2016

冬日 / In the winter

阳光照在爱人的脸上,爱人你让我看一看,你的眼睛是否和那阳光一个样

November 4, 2015

Ant Design

Hangzhou,China

September 5, 2015

呼和浩特 / Hohehot Municipality

Huhehot, China

September 5, 2015

平凡之路

呼和浩特,China

September 5, 2015

江南,最美不过这连绵起伏的山脉

Hangzhou, China

September 4, 2015

路途中在乎什么? / What do you care?

Huhehot, China

September 2, 2015

Young people are quickly influenced by new ideas

Hangzhou,China